Una enquesta aprova els serveis municipals i l’estat del poble

Aquest dies s’ha publicat al web municipal un estudi d’opinió en el qual es pregunta a la ciutadania el seu grau de satisfacció amb el municipi i els serveis que s’hi donen. Segons l’estudi, un 53% de la gent es mostra bastant satisfeta, un 33% de la població es mostra molt satisfeta, un 9% regular. Tan sols un 0,8% ha marcat l’opció de gens satisfet amb el poble. Pel que fa a la pregunta de si creu que el municipi ha millorat, ha empitjorat o està igual, un 55% responen que ha millorat, un 26% que està igual, i in 15% que ha empitjorat.Pel que fa als canvis de cara als propers 4 anys, un 46% confia que millorarà, un 23% diuen que seguirà igual i un 9% pensen que empitjorarà.

Pel que fa als serveis de l’ajuntament la majoria els valora bé tot i que la neteja es veu com el principal problema o aspecte a millorar del municipi. Amb percentatges força menors, altres aspectes a millorar mencionats són el transport públic, la seguretat, serveis i infraestructures o l’aparcament. Respecte al mitjà de comunicació amb què la ciutadania s’informa del que passa al municipi, gairebé 4 de 10 entrevistats ha respost espontàniament que s’assabenta parlant amb la gent, seguit de la radio i la premsa.

A l’enquesta també es pregunta sobre els polítics o sobre el projecte de la Riera. Concretament s’ha demanat la valoració de la urbanització del darrer tram, i gairebé el 70% dels residents ho valoren positivament, i un 60% mantindrien el pont. La regidora de transparència, Tònia Vila, explica que des del Govern estan molt interessats en conèixer la opinió del poble en diferents aspectes.

Aquest estudi s’ha fet gràcies a l’Institut Opinòmetre, i s’han fet un total de 350 entrevistes a habitants a partir de 16 anys d’edat. Els resultats els podeu trobar a l’enllaç de la notícia publicada al web de l’ajuntament d’Arenys de Munt.