Un total de 31 alumnes de l’Institut Domènec Perramon han fet aquest mati els primers exàmens de selectivitat, concretament de castellà i català

Des de l’Institut informen que el matí ha transcorregut sense cap incidència i que la sensació general dels alumnes es que els exàmens han anat força bé. Escoltem a Pau López un dels alumnes que participen a les PAU.

Les proves es divideixen en dues fases: La fase general, que és obligatòria i consta de quatre matèries comunes: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història; i una matèria a escollir entre Matemàtiques, Llatí, Fonaments de les arts, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. I la fase específica, que és voluntària i serveix per apujar nota.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació de la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat.