Un Ple tècnic i de tràmit, però amb preguntes desacades, tanca políticament l’any 2023

Hi havia quatre punts amb debat polític a la part resolutiva, i al final, precs i preguntes de l’oposició. Tal com es preveia, va ser un ple amb poc debat i que va durar, entre tot, poc més d’una hora i mitja. Gairebé tot es va aprovar per unanimitat. Només una abstenció del PSC al darrer punt va estroncar el ple d’unanimitats.

Però entrem en matèria. En primer lloc es van aprovar les actes del darrer ple ordinari i de l’extraordinari del Pressupost, per unanimitat perquè són videoactes. I el primer punt amb debat polític va ser la proposta d’aprovació inicial del plànol de delimitació de les urbanitzacions, nucli població, edificacions i instal·lacions d’Arenys de Munt afectades per la llei 5/2003 de prevenció d’incendis forestals. La va presentar al plenari el regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí Girbal

JuntsxAdM va demanar alguns aclariments i esmenar algunes errades en les localitzacions. Hi van votar a favor perquè el tema és important i les franges i actuacions per prevenir incendis s’han d’implementar tan aviat com es pugui. Escoltem Roser Moré Collet, regidora de Junts

El PSC no va demanar la paraula, i es va procedir a la votació del punt, aprovat per unanimitat.

També es va fer la proposta de delegació de competències dels municipis d’Arenys de Mar i Sant Iscle per a la gestió de la deixalleria i després es va aprovar la pròrroga de l’encàrrec de gestió de la Deixalleria a GUSAM. També va ser Maimí qui va exposar aquests dos punts. La primera idea era no prorrogar el conveni d’any en any sinó fer un conveni nou, més ampli, ja vigent per tres anys. Però això s’ha anat demorant i al final es fa una pròrroga per un any.

El PSC també voldria que es pogués fer un conveni que duri més en el temps, i Junts va lloar el funcionament de la deixalleria i dels avantatges que sigui mancomunada.

El quart punt amb debat va ser un reconeixement extrajudicial de crèdit. Això vol dir portar a Ple el pagament de factures que no s’han pogut pagar a través del procés administratiu establert però que cal pagar ja que corresponen a serveis que s’han prestat a l’Ajuntament. En aquest cas va ser l’Alcalde qui va exposar el punt.

JuntsxAdM hi va votar a favor, el regidor Albert Vallalta jaurés va dir que potser la factura de l’SGAE no s’hauria de reconèixer, i que reclamessin l’import a través de la via judicial, i l’alcalde hi va coincidir.

El PSC es va abstenir però la seva regidora no va demanar la paraula per justificar el vot. Per tant es va aprovar amb 12 vots a favor i una abstenció.

Acabat tot plegat es va entrar a la part de control i precs i preguntes de l’oposició. A la part de control es va donar compte de com s’han gestionat concessions demanials fetes l’any 2021, a través d’un informe elaborat per intervenció municipal. Ho llegia l’Alcalde, Josep Sànchez Camps

I en el torn de precs i preguntes primer es va respondre una pregunta del PSC que va quedar pendent al darrer Ple. Era sobre si existeix i com està regulat a Arenys de Munt l’habitatge turístic. L’alcalde va explicar que ara mateix hi ha registrades 75 cases com a habitatge turístic, però moltes d’elles no exerceixen com a tals, i no s’han donat de baixa. També va admetre que n’hi ha que són habitatge turístic i no estan registrades. Donar-se d’alta és gratuït però la baixa té un cost, i això fa que no s’eliminin del registre els establiments que deixen de ser pis turístic. Sánchez va acabar quantificant en un centenar les cases que deu haver-hi a Arenys de Munt fent servei d’habitatge turístic

Seguim amb un seguit de notícies conegudes ahir al Ple. La primera, que a Arenys de Munt hi ha 1.508 gossos censats. És el titular que ens deixa la pregunta feta per Junts al Ple al voltant de la campanya d’identificació d’excrements de gos per ADN. El govern va dir que és una campanya lenta, però que serà efectiva. Ara s’està a la primera fase, la de fer un bon cens. S’ha passat de 900 animals censats i ara són més de 1.500. A més de mil d’aquests ja se’ls ha agafat la mostra d’ADN. En donava dades la regidora de Salut Pública, Montse Batista i Alsina

En total s’han gastat 19.081,43€ entre les despeses de veterinària, empresa d’identificació i campanya de promoció.

Batista ja dona per entès que qui sigui incívic ni portarà l’animal a treure l’ADN ni recollirà l’excrement, però igualment es podrà identificar l’animal reincindent sense estar censat.

Arenys de Munt té ara mateix interposats contra l’administració un total de 4 contenciosos administratius. Es va saber ahir al Ple, arran d’una pregunta de JuntsxAdM. El Pressupost cada any contempla la possibilitat de perdre els contenciosos i reserva diners per si això passa. Tot i això l’alcalde es va mostrar optimista i va argumentar que tots els contenciosos es poden guanyar per via judicial. Al Ple va explicar amb detall quins contenciosos són, qui els ha interposat i per quins motius. Una basta explicació, per sort de només 4 contenciosos, l’any que menys n’hi ha.

I una altra notícia sabuda ahir al Ple. Passat Festes hi tornarà a haver la plantilla completa de metges de família al CAP d’Arenys de Munt. Ho va anunciar la regidora de sanitat, M. Àngels Gros Argelés.

Sánchez va dir que es segueix lluitant per aconseguir el retorn complet del servei de pediatria. I Gros també va anunciar millores proposades pel Departament per solucionar la manca d’atenció telefònica.

I un altre titular. La Festa Major de Sant Martí 2023 ha costat un total de 94.805€.