Un estudi de la Diputació determina que la millor opció és mantenir la biblioteca on està actualment

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’Estudi de programació d’una nova biblioteca municipal, donat que l’actual no pot cobrir les necessitats requerides per manca d’espai.

L’estudi vol donar eines a l’equip municipal per decidir les actuacions més convenients a desenvolupar per crear una nova biblioteca en un nou emplaçament que s’adapti a l’actual model d’equipament cultural i a les noves necessitats de la població.

L’any 2007 el Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona va redactar un projecte executiu de nova biblioteca en l’emplaçament de Can Globus, que no va prosperar.

L’objectiu del treball ha estat analitzar les característiques de l’emplaçament de Can Globus, un cop feta la modificació del planejament, tot conservant i catalogant les dues cases existents.

També s’ha analitzat les característiques de l’actual biblioteca, per valorar a nivell funcional i econòmic les actuacions que en cada cas caldria realitzar i els avantatges i inconvenients de les dues possibles ubicacions.

La regidora de cultura, Tònia Vila, explica que la conclusió a la que ha arribat la Diputació és que la millor opció és mantenir la biblioteca on està actualment. La Diputació argumenta la conclusió dient que està situada en un lloc cèntric, que disposa de equipament qualificat i que el projecte és més econòmic.

L’objectiu de l’Ajuntament, en cas de que es mantingui el govern després de les properes eleccions, és enderrocar l’edifici de les monges, construir-hi un de nou i situar-hi la biblioteca.