Un estudi afirma que els plataners de la Riera estan prou bé per tenir 130 anys i viure entre cotxes i la canalització

Els plataners de la Riera tenen un estrès hídric entre lleu i moderat que els afecta a la seva salut, però en general viuen bé a la nostra Riera. Això es desprèn d’un estudi que ha fet l’empresa Frondator sobre l’estat dels 320 plataners a la Riera, des del cap de baix fins dalt de tot de Sobirans.

A l’estudi especifiquen els plataners passen una mica de sed si ho comparem amb com viurien en un entorn més natural, però que són una espècie que hi viu relativament bé tot i aquest grau lleu-moderat d’estrès hídric que afecta a l’estat fisiològic i de salut de l’arbre. Josep Sibilla, representant de l’empresa Frondator, ha explicat que l’estudi és un inventari dels 320 platans que hi ha a la Riera, classificats en cinc categories segons el perill que poden representar i les patologies que té cadascun.

Les conclusions són que els arbres estan prou bé per tenir 130 anys i viure encaixonats per la canalització, afectats per l’activitat humana, els cotxes i les podes agressives fetes anys enrere.

Ara en canvi s’aposta perquè els arbres vagin creixent de forma natural i no es podin cada any. Els plataners de la riera i de la plaça ja són vells i tenen poca energia. De fet la setmana vinent s’hauran de tallar 4 arbres de la riera, com ja es va fer a l’Eixample.