Un any més no es podrà fer la Brigada Jove. L’any passat per la pandèmia i aquest any perquè no hi ha temps de preparar el procés

Aquest any tampoc hi haurà Brigada Jove. Ja es va haver de suspendre l’any passat per la situació de pandèmia, i aquest any, tot i que ara ja s’ha acabat l’estat d’alarma i les mesures ho permetrien, ja no s’hi ha estat a temps. Ja no hi ha hagut temps material per convocar les places per als mesos habituals, juliol i agost, ja que el procediment és llarg i no es podia arribar per terminis a la convocatòria. No obstant això, i a causa de la situació d’atur juvenil que s’està patint actualment, des de l’Ajuntament s’està plantejant una alternativa a com s’estava fent fins ara la Brigada Jove, amb altres dates i condicions de contractació. Ho ha explicat el regidor d’Espai Públic, Àngel Castillo Vallcorba, dient que es buscarà la manera de contractar joves durant més temps, potser tres mesos, i destinar-los a temps complet a ajudar a algú de la Brigada, sempre en el mateix ofici, per així poder donar experiència real i currículum als joves que hi participin.