Tots els punts del ple de febrer van ser aprovats per unanimitat menys la moció del PSC

Ahir en el ple ordinari de l’ajuntament d’Arenys de Munt es va aprovar per unanimitat la proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques reguladores d’ajuts pel transport en autobús urbà i interurbà.

El regidor d’economia, Josep Sánchez, va dir que es tractava de afegir a les bases el fet de tenir en compte els recursos econòmics que resten de la renda o a l’hora de pagar una hipoteca.

Sobre aquest punt la regidora de la Cup, Maria ballester, va dir que caldria augmentar el barem de l’ajuda perquè més persones poguessin accedir.

També es va aprovar per unanimitat la delegació de competències al Consell Comarcal per a la prestació del servei de suport en dependència, per un import de 7 mil euros. La regidora de la gent gran, Marta de la Iglesia, va llegir els acords.

La regidora de la Cup, Nuri Paituvi, va dir que està bé comptar amb el suport del Consell Comarcal, però que el que caldria és reforçar els serveis socials locals.

Per la seva part, la regidora del PSC, Àngels Castillo, va afegir que caldria treballar per aconseguir destinar més temps a les persones amb dependència.

I finalment un altre punt aprovat per unanimitat va ser la creació d’una comissió especial per a la promoció i millora del comerç i el teixit productiu local. Josep Sánchez, regidor de Comerç, va explicar qui formarà part d’aquesta comissió.

El regidor de la Cup, Josep Manel Ximenis, va explicar que la creació d’aquesta comissió era un punt dels punts d’acord que es va negociar amb el govern municipal a l’hora de parlar del pressupost.

Per la seva part, el regidor del PDeCAT, Lluis Campasol, tot i estar a favor de crear aquesta comissió, va dir que ara no era bon moment. També va recordar que ells van proposar fer una comissió per parlar de futures inversions, i que aquesta no es va aprovar.

Només el PSC va presentar una moció, en aquest cas per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya. La moció no va prosperar ja que sols va rebre el suport del PP. Recordem que podeu escoltar el ple sencer a la web de Ràdio Arenys de Munt, a la carta.