S’habilitarà la zona de sorra del Torrent d’en Puig com a aparcament quan hi hagi obres a la Riera

Com saben, el govern municipal està estudiant maneres de tenir noves bosses d’aparcament, sobretot en vistes a futures obres i projectes que s’han de fer al poble i que faran que es perdin importants zones d’aparcament. Una d’elles és Can Globus, que quan s’hi faci la residència es perdrà l’aparcament i s’hi està estudiant si seria viable fer primer un aparcament subterrani. Això ja ho hem explicat en anteriors ocasions als informatius. Avui ens centrem en la part baixa del municipi, concretament a la zona de Riera i Penya. Aquesta zona es veurà afectada ja aquest any per les obres al tram baix de la riera, l’entrada a Sant Carles i la rotonda nova. Seran molts mesos sense poder aparcar al tram baix de la Riera i això suposa un tràngol per als veïns, per gent que ve a Arenys de Munt a treballar o per gent que ens visita quan és festa. Per tant cal reubicar la bossa d’aparcament i trobar un espai alternatiu. I aquest espai s’ha trobat. Àngel Castillo Vallcorba, titular de l’àrea de Mobilitat i Espai Públic, ha comentat que es posarà una zona on comença el passeig del Torrent d’en Puig, a una àrea on hi ha plataners. caldria aplanar-ho amb sorra i salvar les voreres, però hi cabrien la majoria dels aparcaments que es perdrien a la Riera