S’ha incrementat la dotació en la inversió en l’enllumenat públic gràcies a la modificació de crèdit aprovada en el darrer ple

En concret s’ha incrementat en 68.000 euros, que es destinaran a millorar l’enllumenat de Can Sala de Baix, les lluminàries de la Carretera de Lourdes i la de Torrentbó. També s’invertirà en la reposició del cablejat robat, en la millora de la il·luminació en l’accés en el pas subterrani i en l’escomesa de l’edifici de l’Esplai,  de la Ràdio i la plaça de l’Església. L’Alcalde accidental, Josep Sànchez, explica que l’objectiu del govern és modernitzar l’enllumenat i fer-lo més eficient.

Recordem que aquestes actuacions s’han de sumar a les ja previstes dins del pressupost ordinari 2018.