S’està rebaixant l’alçada dels fanals antics des del passatge Cotxeria fins al rial Bellsolell

L’objectiu és rebaixar l’alçada actual de 7 metres a la que hi ha a tota la resta de la Riera, que és de 6 metres. També se substituiran les bombetes, actualment amb llum groguenca, pel mateix tipus de llum blanca i amb tecnologia LED de menor consum.

Durant aquestes tasques es retiraran diversos fanals, però en cap moment tots de cop o deixant trams molt grans a les fosques. Un cop fet aquest arranjament, es pintarà el tros tallat. El regidor d’obres i Serveis, Àngel Castillo, ho detalla.

Amb aquest canvi d’alçada i llum, s’aconseguirà la uniformitat i millora de l’enllumenat en aquest tram de la Riera, i quedarà només pendent de fer en els mesos vinents el tram des del pont fins al Torrent d’en Puig.