S’està millorant l’enjardinament i posant pedres fixes als escocells dels arbres de la plaça de l’església

Es tracta d’una actuació que l’Ajuntament tenia pendent tirar endavant per solucionar la problemàtica d’alguns escocells. El regidor d’Espai públic, Àngel Castillo reconeix que l’escorça no era el millor material per aquests espais i explica que si veuen que les pedretes són una bona solució, les posaran a altres escocells del poble.

Àngel Castillo també avança que entre aquesta i la setmana vinent, començaran les tasques de manteniment de parcs i jardins del poble.