Serveis municipals com l’aigua i altres de supramunicipals es veuen alterats pel Coronavirus

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona activa una línia d’atenció 900 excepcional per atendre 2.000 persones grans que actualment no tenen aquest servei. La nova línia es dirigeix principalment a persones d’edat avançada i majoritàriament amb malalties cròniques de base. És un servei totalment gratuït tant per a les persones usuàries com per als ajuntaments i estarà en funcionament mentre la situació d’excepcionalitat ho requereixi.

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una sèrie de mesures per tal que, durant el confinament pel coronavirus, no hi hagi cap dona desatesa quant a situacions de violència masclista. El servei 900 900 120 tindrà un pes més important pel que fa a l’atenció de les dones. També se’n reforça la comunicació i divulgació, per tal que n’arribi el coneixement a totes les dones que el puguin necessitar, especialment en la seva modalitat de comunicació escrita. Es demana l’especial col·laboració de les persones de l’entorn, ja que, si la dona no pot efectuar les trucades o escriure, siguin aquestes les que es posin en contacte directament amb el servei.

I la Generalitat posa a disposició de la ciutadania StopCovid19Cat. Es tracta d’una aplicació mòbil amb un doble objectiu: donar resposta a les necessitats d’informació en relació al COVID-19, a través d’un qüestionari que indica als usuaris si tenen possibilitat de tenir-lo, i recollir dades de la població per tal de poder crear mapes de calor.

Aigües d’Arenys ampliarà el termini per demanar la bonificació social, tot i que ara mateix està aturada la tramitació fins que no passi l’actual crisi que estem patint. Concretament s’ampliarà el termini equivalent a la durada de l’estat d’alerta tot i que des de l’ajuntament s’està estudiant ampliar el termini durant tot l’any.