Recentment s’han fet més actuacions per millorar la imatge del cementiri d’Arenys de Munt

S’han pintat nínxols, mobiliari, baranes exteriors, capella i parets exteriors; s’ha netejat de males herbes i s’ha enjardinat i posat part del reg automàtic. També s’han canviat les piques existents per piques amb aixetes de polsador de genoll.

Recordem que a l’octubre es van realitzar treballs d’enjardinament, es va pintar tot el cementiri, es van tapar esquerdes i es van arrencar les enfiladisses que baixen dels sostres.

La regidora d’Urbanisme, Maria Àngels Gros, explica que amb aquesta actuació i la que es va fer el passat octubre, finalitzen el programa de millora d’imatge del cementiri.

Com dèiem, una de les millores a destacar és el canvi en el funcionament de les piques. A partir d’ara s’activaran amb el genoll i no amb  la mà per prevenir els contagis de COVID.

Les properes actuacions al cementiri, encara sense data, es centraran en retirar les barreres arquitectòniques.