Principals projectes i inversions en les regidories de Coordinació, Transparència i Economia que porta el regidor Josep Sànchez

La regidoria de Coordinació planteja estratègies per millorar els serveis públics a través del personal i recursos disponibles, i per aquest motiu no compta amb una dotació pressupostària. Així doncs, l’objectiu d’aquesta regidoria pel 2018 és implementar polítiques motivadores per optimitzar el rendiment i la productivitat del personal de l’Ajuntament.

El pressupost de la regidoria de Transparència s’incrementarà per poder contractar serveis externs per ajudar a organitzar el web de l’Ajuntament per tal d’aconseguir més transparència.

Pel que fa a la regidoria d’economia, Sànchez explica que des de fa uns anys s’estan fent polítiques industrials, identificant les necessitats de les diferents empreses locals, i que això s’està plasmant en un projecte d’inversions.

La previsió és fer una inversió de 250 mil euros al 2018 i de 300 mil euros al 2019, per tal de modernitzar el polígon industrial d’Arenys de Munt.

Un altre dels projectes a destacar és el canvi d’ubicació del servei de Promoció Econòmica. Sànchez explica que amb aquest canvi volen apropar-se a les activitats econòmiques per donar un millor servei als emprenedors i al sector industrial. La intenció és disposar d’aquest nou espai a mitjans d’any.

Per últim, Sànchez ha volgut destacar la inversió d’1, 2 milions d’euros en el Centre Cívic, que ell defineix com un espai útil en diferents àmbits.