PRAM: Projecte de Ràdio Arenys de Munt 2017-2020

El PRAM es va presentar el dia 21-02-2017 al Consell Municipal de Comunicació. Al document es detallen els objectius que hi ha el plantejament d’assolir des d’ara i fins al 2020. Cada objectiu general, marcat amb un número de l’1 al 10, té associats un seguit d’objectius específics concrets que serveixen per assolir l’objectiu general.

El PRAM ja contempla alguns objectius complerts i altres que estan en procés d’execució, ja que aquest projecte ha estat redactat i s’ha anat implementant ja des de juliol del 2017.

L’objectiu final és tenir l’any 2020 una emissora de ràdio modernitzada i més professionalitzada, amb nous reptes de futur que puguin encara millorar més el seu funcionament, qualitat i repercussió.

Els seus objectius són ampliables en funció de les noves aportacions que pugui rebre del Consell Assessor, el Consell Directiu o el Director.

Aquí podeu consultar en PDF el document sencer en la seva primera versió datada de setembre del 2017

Projecte Ràdio Arenys de Munt 2017-2020

I la versió en diapositives, datada de febrer de 2018

Powerpoint PRAM en PDF 

Ràdio en directe

Ràdio a la carta