Pipicans per gossos a dos punts del poble i una zona d’agility a Can Jalpí

Una de les preguntes en el ple d’avui és per exemple la que farà el PSC sobre els dos pipicans comprats l’any passat, i que encara no s’han posat. Doncs bé just aquesta setmana ja s’han posat, un a l’aparcament de Can Globus i l’altre a la zona de Riera i Penya.

El regidor d’obres i serveis, Àngel Castillo, explica que són dos pals de ferro amb una reixa al terra que recull les desposicions dels gossos i les transforma en compost.

D’altra banda, també estan previstes una sèrie de millores a la zona d’esbarjo per gossos de Can Jalpí. En els propers dies es col·locaran jocs d’agility, i també una font mixta en què hi haurà una aixeta perquè puguin beure les persones i una altra perquè puguin beure els gossos.