Per al dilluns 1 d’octubre hi ha convocada una vaga per part del Sindicat d’estudiants

Es fa amb el lema “Per la república catalana dels treballadors i jovent”.

Segons la normativa vigent, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO no té dret a fer vaga, mentre que els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat, la poden fer sempre i quan els pares o tutors legals ho autoritzin.

Després de reunir-se el Consell de Delegats de l’Institut d’Arenys de Munt i d’informar a tots els companys sobre els motius de la vaga, i de fer una votació a cada grup-classe, l’alumnat del centre ha decidit majoritàriament (un 88% de l’alumnat) afegir-se a la protesta i fer vaga.