Oberta la convocatòria de sol·licituds d’ajuts pel servei de menjador de les escoles bressol

L’Ajuntament d’Arenys de Munt posa a disposició de les famílies empadronades al municipi que durant el curs 2019-20 van tenir els infants matriculats a escoles bressol del poble l’ajut destinat al servei de menjador.

Aquest ajut cobrirà la totalitat del cost del dinar amb un límit de dies, que vindrà determinat per la puntuació obtinguda per la situació de cada unitat familiar. L’import màxim establert per sol·licitant és de 744 € per infant i 1.488 € per unitat familiar perceptora.

L’ajut va dirigit a totes aquelles famílies que pateixen situacions de vulnerabilitat socioeconòmica o afectades a nivell laboral i econòmic a causa del COVID-19, ja sigui per la pèrdua de feina, per la implementació d’un ERTO o, en cas dels autònoms, per l’aturada de l’activitat motivada pel decret de l’estat d’alarma a partir del 15 de març de 2020 i successius decrets.

La regidora d’Acció social, Montse Batista, destaca que s’ha augmentat la dotació pressupostària respecte als anys anteriors.

Les sol·licituds es poden presentar per escrit mitjançant el model normalitzat, que podeu trobar a la pàgina de subvencions d’Acció Social del web municipal i a l’Oficina d’Atenció a la Vila (OAV).