Obert el període de presentació de sol•licituds d’ajuts per a activitats d’estiu

S’ha obert el període de presentació de sol·licituds d’ajuts per a activitats d’estiu destinats a afavorir l’assistència dels infants i adolescents a les diverses activitats d’estiu. El termini per entrar les sol·licituds finalitza el 13 d’octubre.

L’objecte de l’ajut és oferir suport als infants o adolescents empadronats a Arenys de Munt que estan en situacions sociofamiliars i econòmiques vulnerables i que, per aquest motiu, tenen dificultats per accedir a les activitats de lleure durant l’estiu.

La concessió de l’ajut per a activitats d’estiu serà, com a màxim, per a dues activitats per infant o adolescent i amb una durada màxima de tres mesos entre les dues activitats.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 a la concessió dels ajuts objecte de la convocatòria serà de 6.000 €, amb una dotació màxima individual de 300 € per fill.

Les sol·licituds es poden presentar per escrit mitjançant el model normalitzat, que està disponible a l’apartat de subvencions del web de l’Ajuntament i a l’Oficina d’Atenció a la Vila.