Només una família d’Arenys de Munt ha demanat l’ajut per al servei de menjador de les escoles bressol, En canvi, 96 famílies han demanat la beca de menjador que atorga el Consell Comarcal del Maresme

Ahir va ser l’últim dia per demanar aquest ajut que atorga l’ajuntament d’Arenys de Munt i que cobrirà la totalitat del cost del dinar amb un límit de dies. La Regidora d’Acció Social, Montse Batista, explica que ara valoraran el motiu per el qual només hi hagi hagut una sol·licitud, per mirar de fer canvis de cara a l’any que ve.

Coincidint amb l’inici del curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme anuncia un primer atorgament de beques de menjador per famílies amb dificultats econòmiques.

Cal destacar que s’ha incrementat la quantia dels ajuts. Fins ara, les beques cobrien un 50% del cost total del servei de menjador i enguany, cobriran un 70%, a més d’algunes beques que cobriran el 100% del servei. Montse Batista explica que d’aquestes 96 tramitacions, 72 ja han estat otorgades i encara en queden 24 pendents de valoració.

Aquest és el primer atorgament, i el Consell Comarcal del Maresme té previst treure més atorgaments durant el mes d’octubre.