Montserrat Carreras Cort és la nova suplent del Jutge de Pau d’Arenys de Munt

Al Ple es va aprovar el nomenament arran de la renúncia al càrrec del fins ara jutge de Pau, Antoni Marpons Colomer, per raons mèdiques. Qui fins ara era jutge de Pau suplent, Albert Jacint Larrui Ubach, va passar a ser-ne el titular, i es va posar en marxa la selecció d’un nou suplent de Jutge de Pau. I s’hi van presentar dues persones, dues dones, totes elles amb un perfil molt potent per ocupar aquest càrrec. Eren Imma Moratalla Valls i Montserrat Carreras Cort. Es va acabar decidint fer una votació anònima on van votar tots els regidors de l’Ajuntament. Va guanyar Montserrat Carreras Cort per un vot de diferència. En el torn de paraula dels partits, tots van desitjar sort i encerts a la nova jutgessa de pau suplent, i la CUP va afegir, a més, que van trobar a faltar que es fes més publicitat de la convocatòria a través de xarxes socials i la web. Escoltem al regidor Guiu Muns Roura