Millores a les escoles d’Arenys de Munt

Han finalitzat les obres de reforma de la instal·lació elèctrica de baixa tensió a l’Escola Sant Martí.

Les obres han durat tres mesos, i l’empresa encarregada ha estat Gestió d’Obres i Serveis Sostenibles. L’import total ha estat de 101.375  €, que s’han pagat al 50% entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt i la Diputació de Barcelona.

Aquestes obres han solucionat els defectes de seguretat existents, s’han substituït els receptors d’enllumenat de l’edifici per lluminàries tipus LED combinades amb detectors de presència per millorar l’eficiència energètica i reduir el cost econòmic.

També s’ha procedit a la legalització inicial de la instal·lació i s’ha elaborat una memòria tècnica de la instal·lació elèctrica. En parla el director de l’Escola, Lluis Llovet.

A més a més , al 2020 es durà a terme la construcció d’un ascensor a l’Escola Sant Martí. Aquest projecte ha estat redactat per la Diputació de Barcelona, i ha estat aprovat recentment pel departament d’Educació, qui se’n farà càrrec de l’obra. També està previst una inversió per arranjar l’aïllament de les humitats a les zones del porxo.

D’altra banda, en els propers mesos es faran diverses actuacions a les escoles emmarcades en el pressupost participatiu. A l’Escola Sant Martí, els alumnes disposaran d’ordinadors portàtils i d’una pantalla interactiva.

A l’escola Sobirans es col·locaran cortines a les aules, s’instal·larà un nou sistema de reg automàtic per l’hort i pels arbres, es posaran gronxadors i un rocòdrom. La directora de l’escola, Estela Pujol, explica que les cortines ja s’han començat a col·locar.

I properament s’instal·larà aire condicionat a les aules de l’Escola Bressol Municipal. La directora de La Petjada, Aitana Dellonder, explica que aquest aire és molt necessari per la calor que fa a l’estiu a l’escola. A més de l’aire condicionat, l’ajuntament també ha plantat un caqui per fer ombra.

Recordem que fa un temps es van instal·lar uns vinils a les finestres i uns tendals amb l’objectiu de reduir la calor durant els mesos d’estiu, però no ha estat suficient. Aquesta nova mesura ha estat consensuada per l’equip docent i pels pares.