Millores a l’asfalt de la carretera de Sant Iscle i Torrentbò

Si han passat recentment per la carretera que uneix Sant Iscle i Arenys de Munt hauran pogut veure alguns pedaços d’asfalt nou. També s’ha actuat a la zona de Torrentbó amb el mateix sistema de manteniment. El regidor d’Espai públic i Mobilitat, Àngel Castillo, ha explicatq ue és una actuació feta per la Diputació de barcelona i que ja està acabada.