L’oficina d’Habitatge del Consell Comarcal vindrà a Arenys de Munt un dimarts cada 15 dies

L’Ajuntament d’Arenys de Munt manté un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per prestar el servei d’habitatge al poble. Estarà obert els dimarts, de manera quinzenal, de 9 del matí a 1 del migdia, i es troba ubicat a l’edifici de l’Escorxador. Des del servei guien a les persones a l’hora de presentar les sol·licituds per rebre la bonificació del lloguer. També fan un seguiment de la gestió fins que reben l’ajuda.

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme es va crear l´any 2005  per oferir tots els serveis que hi ha al territori en matèria d´habitatge al ciutadà i donar-los a conèixer. L´objectiu principal és donar resposta a aquelles necessitats cada cop més creixents de les polítiques locals d´habitatge per fomentar un accés assequible a l´habitatge, impulsar la rehabilitació dels habitatges de la comarca, dinamitzar el mercat de lloguer, tramitar ajuts de lloguer, crear una borsa d´habitatges desocupats del territori i dinamitzar el mercat de lloguer, així com promocionar el manteniment i la rehabilitació del parc d´habitatges. El Servei d’Habitatge que presta el Consell Comarcal del Maresme es fonamenta en tres pilars bàsics, informar i assessorar els ciutadans i ciutadanes de la comarca sobre els recursos que l’Administració destina a habitatge i sobre com poden accedir-hi, donar assessorament tècnic en les obres de rehabilitació dels edificis i dels habitatges i cursar totes les sol·licituds de subvencions en aquesta materia, i potenciar la borsa de lloguer mitjançant la captació i lloguer d’habitatges a la comarca del Maresme

Per tal de facilitar l’accés de la ciutadania a aquest servei, ajuntaments del Maresme han signat un conveni amb el Consell Comarcal i tècnics d’aquest servei s’hi desplacen fins als municipis per tal d’assessorar i d’atendre les consultes relacionades amb habitatge. Un d’aquests municipis, que ja fa anys que té aquest conveni, és el nostre.Escoltem a la regidora Mari Àngels Gros Argelés, que porta la cartera d’Urbanisme i Habitatge