L’Institut Nacional d’Estadística (INE) està realitzant l’Enquesta de Característiques Essencials de la Població i Habitatges 2021

Ho fa dins el programa d’enquestes adreçades a les llars. Amb aquesta finalitat, s’han seleccionat aleatòriament 300.000 habitatges repartits per tot el país, i n’hi ha alguns que són a Arenys de Munt. L’objectiu principal d’aquesta enquesta és proporcionar informació detallada sobre persones, habitatges i edificis. Per necessitats d’organització, l’INE ha adjudicat les tasques de recollida de dades a la UTE DEPHIMATICA, S.L., INVESTIGACIÓ, PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT, S.A. Per tant, serà el personal d’aquesta empresa el que es posarà en contacte amb els llars amb l’objectiu d’emplenar el qüestionari. Com a totes les enquestes de l’INE, qualsevol llar que resulti seleccionada rebrà una carta comunicant-li la seva selecció per a la participació en aquesta enquesta, en la qual hi haurà informació sobre l’enquesta i una adreça d’internet on es podrà emplenar, amb una contrasenya per accedir-hi.