L’Escola de Música reivindica la seva trajectòria i lamenta el tracte rebut per part de l’Ajuntament

En  el darrer ple municipal coneixíem de forma pública que l’Escola de Música ha de marxar del Centre Cívic, equipament on desenvolupen la seva activitat des del setembre de l’any passat, perquè no s’hi pot fer cap activitat fins que no es resolguin mancances de l’equipament i incompliments de normativa en aspectes de seguretat.

Tot plegat ho exposava al Ple el grup de JuntsxAdM, al torn de precs i preguntes. Era la regidora Roser Moré Collet qui feia la pregunta. Destacava que se n’havien assabentat pel carrer, gràcies a usuaris de l’Escola de Música,

Tot seguit el govern va donar resposta a la pregunta. Ho va fer Josep Sánchez Camps com a alcalde del municipi. L’Alcalde va explicar que l’any vinent es desenvoluparà i urbanitzarà la Unitat UA5, de l’entorn del Centre Cívic, però assegura que l’accés al Centre Cívic està garantit i no és un problema a hores d’ara. Per tant, un cop fetes les obres d’adaptació a normativa, el centre es podrà obrir.

Sánchez va fer autocrítica dient que a l’inici del projecte va ser massa flexible i no s’hagués hagut de fer l’obra per fases. Haguessin hagut de fer-lo de cop, acabar-lo, i poder demostrar tan aviat com es pogués que un Centre Cívic és molt necessari per a la vida social i cultural del poble.

Sánchez també assumeix com a error propi el fet d’haver iniciat ja allà les classes de l’Escola de Música. Ho va comunicar als responsables de l’Escola i els ha dit que hauran de marxar del Centre Cívic tot el temps que es trigui a tenir els permisos i certificats pertinents. Afirma que s’obrirà de nou tan aviat com es pugui, encara que no estigui acabada la urbanització exterior de la zona i secretaria torni a emetre un informe negatiu en aquest sentit.

Bé, aquesta és la cronologia de la problemàtica. Això és el que ha passat. Ens faltava saber el punt de vista de la part més afectada de tota la problemàtica. La pròpia Escola de Música. Avui hem parlat amb Rosa Conesa, la directora, qui ha volgut reivindicar la trajectòria de l’escola i ha lamentat el tracte rebut per part de l’Ajuntament.

Aquesta és l’entrevista sencera emesa a l’informatiu.