L’Escola de Música ha de marxar del Centre Cívic perquè l’edifici encara no compleix la normativa de seguretat

Això obligarà a traslladar altre cop l’activitat de l’escola un temps indeterminat. Tot plegat ho exposava al Ple el grup de JuntsxAdM, al torn de precs i preguntes. Era la regidora Roser Moré Collet qui feia la pregunta. Destacava que se n’havien assabentat pel carrer, gràcies a usuaris de l’Escola de Música, que els havien explicat que l’activitat de l’escola s’ha de traslladar perquè al Centre Cívic no s’hi pot fer cap activitat fins que no es resolguin mancances de l’equipament i incompliments de normativa en aspectes de seguretat. Xifrava el cost del projecte de reforma en 28.000€ i no 14.000€ com els havia informat el govern

Moré Collet considera que el Centre Cívic s’ha fet començant la casa per la teulada. Ja al tràmit inicial era desfavorable per part de secretaria i intervenció. Com que això no s’ha solucionat, Junts es pregunta si, un cop acabades les obres per adaptar-lo a normativa de seguretat, hi haurà la garantia de que efectivament es pugui obrir al públic

Tot seguit el govern va donar resposta a la pregunta. Ho va fer Josep Sánchez Camps com a alcalde del municipi. L’Alcalde va explicar que l’any vinent es desenvoluparà i urbanitzarà la Unitat UA5, de l’entorn del Centre Cívic, però assegura que l’accés al Centre Cívic està garantit i no és un problema a hores d’ara. Per tant, un cop fetes les obres d’adaptació a normativa, el centre es podrà obrir. I apuntava que, efectivament, el cost total de tot seran 28.000€ però que els 14.000€ dels quals havia informat era el cost només de les pantalles tallafoc que cal posar-hi.

Sánchez va fer autocrítica dient que a l’inici del projecte va ser massa flexible i no s’hagués hagut de fer l’obra per fases. Haguessin hagut de fer-lo de cop, acabar-lo, i poder demostrar tan aviat com es pogués que un Centre Cívic és molt necessari per a la vida social i cultural del poble.

I Sánchez també assumeix com a error propi el fet d’haver iniciat ja allà les classes de l’Escola de Música. Ho va comunicar als responsables de l’Escola i els ha dit que hauran de marxar del Centre Cívic tot el temps que es trigui a tenir els permisos i certificats pertinents. Afirma que s’obrirà de nou tan aviat com es pugui, encara que no estigui acabada la urbanització exterior de la zona i secretaria torni a emetre un informe negatiu en aquest sentit.

L’Alcalde ha explicat que hi haurà un pla d’usos de l’equipament, que serà un full de ruta orientatiu del que es pot fer al Centre Cívic. Aquest document ajustarà els costos de manteniment de l’equipament.

A la part ja final del Ple Roser More Collet va insistir en preguntar sobre la qüestió, intentant saber per quin motiu hi havia una primera notificació de requeriment d’obres feta a l’abril, que donava sis mesos de termini per fer-les però ha passat el mig any i no s’han pogut fer les obres. I qui serà responsable si passa alguna cosa ara que l’activitat encara es fa allà però no hi ha tots els permisos d’obertura.

L’Alcalde ho tenia clar. El responsable és ell mateix com a alcalde, assumint la responsabilitat d’allò que no està  ben fet a nivell tècnic. Creu que no ha de passar res, però sempre hi ha imprevistos.

Sánchez va dir que està tan segur que no passarà res al Centre Cívic que quan estigui a punt fins i tot hi traslladarà funcionaris municipals.

L’ascensor del Sant Martí, aviat en funcionament

Encara relacionat amb seguretat i accessibilitat a edificis, JuntsxAdM va preguntar al Ple perquè no funciona l’ascensor de l’Escola Sant Martí, una instal·lació que només va funcionar el curs passat però que des de l’estiu d’aquest 2023 que està inoperatiu. De fet, la pregunta també feia referència a l’ascensor del Centre Cívic, que tampoc està en funcionament. I Junts preguntava quin cost tenen els ascensors municipals que si que estiguin en marxa. Va donar-hi resposta la regidora la regidora d’Obres Públiques i Nous equipament, M. Àngels Gros Argelés. Va dir que ha estat “mala pata” que l’ascensor del Sant Martí no funcioni. El primer any el manteniment estava inclòs a la garantia, però ara el manteniment s’hauria de pagar, i el tràmit per fer-ho encara no s’ha completat.

Gros va explicar que el contracte hauria d’estar a punt d’entrar en vigor i per tant l’ascensor ha de començar a funcionar aviat. I va donar la dada que el manteniment de cada ascensor són 785€ més iva