Les propostes per participar al procés de Pressupost Participatiu es poden dipositar en bústies que hi ha pel poble

El procés del Pressupost Participatiu del 2022 ja ha començat. Hem vist unes bústies. Uns recipients destinats a rebre les propostes de la ciutadania per destinar 100.000€ del Pressupost municipal. No cal que siguin propostes massa elaborades. Pot ser una idea escrita i una mica d’explicació argumentant el que es consideri bàsic d’explicar d’aquella proposta. No cal ni aportar el cost de la idea. Això ja ho valorarà posteriorment un grup de treball, que estarà format per un representant de cada grup municipal i tres membres no polítics d’entitats i associacions. Per formar part del grup de treball es pot presentar candidatura parlant amb la regidora Montse Batista i Alsina al correu mbatista@ademunt.cat. Serà aquest grup qui atorgarà un 10% de puntuació segons la necessitat de l’actuació i un 5% per criteri estratègic. El 85% restant el donarà una votació popular, ponderada, i pensada perquè totes les propostes tinguin igualtat d’oportunitats independentment de la zona del poble on estiguin plantejades. Per tant serà la ciutadania qui decideixi quines accions es tiren endavant entre el que queda d’any i el que ve.

Ho ha explicat la regidora de Participació, Montse Batista i Alsina