Les obres de renovació de la xarxa d’aigua de l’Ajup ja han finalitzat

La inversió, valorada en 48.000 euros, forma part del desplegament del Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable, i permetrà millorar el rendiment de la xarxa i la seva futura interconnexió amb Aiguaviva.

El cap tècnic d’Aigues d’Arenys, Alex Sola explica que amb aquesta actuació s’han pogut renovar 392 metres de canonada i s’han instal·lat dos nous hidrants.

A més a més també s’ha realitzat la  modificació de 16 escomeses particulars. El traçat de la nova xarxa s’ha realitzat per la calçada mitjançant rasadora per la dificultat de treballar per la vorera.