Les obres de la Riera han comportat una ampliació de les escales que donen accés a la Plaça de l’Església

Ara hi ha un tram nou, i per anivellar-ho hi ha quedat una plataforma nova, com un graó, que ha provocat ja algunes ensopegades.

El govern ho ha detectat i la solució que hi ha trobat és fer un canvi de color entre el graó i la vorera perquè siguin més visible l’obstacle, que ara queda dissimulat al ser tot del mateix to de gris. Ho comenta el regidor d’Espai Públic, Àngel Castillo.

Les obres de la Riera han comportat una ampliació de les escales que donen accés a la Plaça de l’Església.

Àngel Castillo ha respost a les opinions de veïns que preguntaven perquè no s’ha fet una entrada a la nova escala sense aquella plataforma, a peu pla, encara que fos seguint la pendent de la Riera. Castillo diu que tècnicament no els van deixar fer-ho així

De moment, doncs, la solució que proposa el govern és aquest canvi de color. Però Esquerra Republicana va més enllà i repesca la idea descartada anys enrere de crear en aquest punt com un escenari elevat, tal com contemplava el primer projecte.

Aquest escenari, o glorieta, estava dibuixat al projecte i es va descartar en un consell d’urbanisme, però els membres d’ERC apostaven per mantenir-lo.

Ara que la nova escalinata porta problemes d’ensopegades, es plantejaran construir-lo. Ho parlava Tònia Vila, Àngel Castillo i membres de la Secció Local, al Parlem del Poble