Les obres de la plaça de Can Borrell i les obres de la pista municipal segueixen a bon ritme

Recordem que el nou enjardinament de la Pista Municipal s’està portant a terme tenint en compte aquest espai de lleure com una eina pedagògica més, que motivi la creativitat dels infants.

La regidora d’Ensenyament, Tonia Vila, explica que aquesta setmana s’ha canviat un gronxador i properament se n’instal·larà un altre amb un seient especial. També es canviaran fanals i papereres.

A Can Borrell les obres també avancen segons el previst. Aquesta setmana s’ha fet la impermeabilització de l’edifici del CAP per evitar humitats, i aviat es començarà a aplanar el terra de la zona per pavimentar-lo.