Les noves sales del Centre Moral ja tenen nom

Després de les obres el Centre Moral disposa de dues sales a les quals buscava un nom.  Es tracta de la sala on hi havia l’antiga cabina de cinema i de la sala on hi havia l’antic escenari de la Sala Corrioles. Finalment han quedat batejades de la següent manera: l’antiga cabina de cinema serà anomenada Sala Paituví i l’antic escenari Sala Riera.

I d’altra banda, durant aquest mes i el febrer s’acabaran de col·locar els llums al passadís, a l’eixida i a la façana, i s’acabaran de pintar les parets que queden pendents.