Les famílies d’Arenys de Munt que han fet arribar la seva queixa per el tancament del servei de pediatria al nostre poble han rebut resposta

La carta rebuda de l’Institut Català de la Salut diu que el Departament de Salut pretén la concentració de pediatres en una única unitat, en aquest cas a Arenys de Mar, per permetre que els nens siguin atesos per un nombre més ampli de professionals de pediatria, coordinats amb els pediatres de l’hospital de referencia.

També explica que aquest canvi s’ha fet per pal·liar la falta de pediatres que pateix l’Atenció primària i per garantir una seguretat davant la situació actual de la covid 19.

El portaveu del grup de famílies, Marc Pruñonosa, diu que es tracta d’excuses, i que “no hi ha manca de professionals sinó de ganes de contractar més professionals”.

Dir-vos que precisament el proper dilluns a les 11 del matí tindrem a la ràdio al Dr. Ricard Peiró, responsable dels ambulatoris dels dos Arenys, i entre d’altres temes, parlarem d’aquesta situació.