Les entitats urbanístiques ja poden sol·licitar les subvencions de concurrència competitiva d’enguany fins al 17 de setembre

L’objectiu d’aquesta subvenció és facilitar els processos de regularització de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics del municipi d’Arenys de Munt amb l’objectiu de complir amb les determinacions del planejament i legislació urbanística vigent, per a la seva recepció, així com la millora de la qualitat de vida dels residents, en el marc d’un desenvolupament urbanístic sostenible.

Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica. A l’apartat web de subvencions es pot trobar tota la documentació necessària per presentar la sol·licitud, així com les bases i convocatòria de la subvenció.

Ho amplia l’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez Camps