Fins el proper divendres no se sabrà el nom de l’empresa que farà el projecte de la tercera fase de la Riera

La setmana passada estàvem pendents de l’adjudicació del projecte de les obres del tercer tram de la Riera. S’havia de conèixer el nom de l’empresa el divendres, a la mesa de contractació. Finalment, però, no va ser així. No s’ha pogut adjudicar l’empresa que farà el projecte de l’últim tram de les obres de la riera per un problema tècnic i aquest divendres es tornarà a convocar la mesa de contractació. Un cop s’hagi fet la mesa es podrà donar a conèixer públicament l’empresa que es farà càrrec de la redacció del projecte. La regidora d’Urbanisme, Mari Àngels Gros, assegura que aquests problemes no afectaran de cap manera els terminis de les obres.