L’Atur ha pujat al mes de juny, lleugerament. Hi ha 4 persones sense feina més que al maig

El nombre de persones aturades i inscrites al SOC aquest mes de juny ha pujat tot i que lleugerament: 4 més que al maig, que fa un total de 368 persones aturades. La taxa d’atur és del 7,84%.

El primer semestre de l’any ha estat irregular quant a l’atur: tres mesos ha baixat i els altres tres ha pujat; però, en conjunt, el balanç de gener a juny és que hi ha les mateixes persones aturades, així que el resultat es pot considerar positiu.

El còmput interanual és de 9 persones aturades més que fa 12 mesos, 16 més que al juliol de 2022 i 16 menys que a l’octubre, que són respectivament el millor i el pitjor mes dels darrers 12.

El mes de juny reflecteix fidelment la situació de la conjuntura econòmica: entre els anys 2005 i 2008 l’atur puja poc a poc i es dispara l’any 2009. Del 2012 endavant comença a caure de mica en mica i més intensament des del 2016 al 2019. Finalment torna a disparar-se l’any 2020 i posteriorment es recupera ràpidament els anys 2021 i 2022. Aquest 2023 hem viscut un augment interanual de 9 persones. Caldrà observar si aquest repunt forma part d’un cicle o si es tracta tan sols d’una situació puntual.

I l’atur al municipi aquest mes té un comportament diferent als àmbits territorials del nostre entorn, situació que observem sovint. Sovint anem al revés del món. Als altres àmbits la xifra de persones aturades ha caigut respecte del mes de maig i respecte a fa un any.

L’atur registrat a les Oficines de Treball a Catalunya és la xifra més baixa des del juliol de 2008. El mes de juny a Catalunya l’atur acostuma a baixar, però el descens aquest any és discret.

La variació intermensual és de -1,9% i interanualment baixa un 2,5%. El ritme de descens s’està frenant respecte de mesos anteriors, ja que es fa difícil de continuar l’intens ritme dels anys postpandèmia.

Territorialment s’observa una reducció de l’atur a totes les demarcacions, principalment a Lleida i a Girona; a Tarragona és menys acusat i el descens menor s’ha donat a Barcelona.

Pel que fa al Maresme, hi ha 20.123 persones registrades com a aturades, 364 menys que el mes passat i 777 menys que fa un any.

Dels 30 municipis de la comarca, l’atur baixa a 19, puja a 9 i es manté a dos.

També al Maresme, com a la resta de Catalunya, les dades d’atur són positives intermensualment, mentre que el descens de l’atur s’està moderant interanualment.

La taxa d’atur mitjana comarcal és del 9,24%. Per municipis es manté la important bretxa entre la taxa més baixa, la de Cabrera de Mar (4,41%), i la més alta, a Pineda de Mar i Tordera (11,84%).

Al començament de l’informe hem indicat que la taxa d’atur a Arenys de Munt és del 7,84%, com és habitual inferior a la mitjana del Maresme.

Tot plegat ho ha explicat la tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Mercè Vives