L’atur ha baixat aquest mes de maig en 24 persones. També ha baixat a Catalunya i al Maresme

Aquest mes de maig, per primera vegada durant el 2022, l’atur registrat al municipi s’ha reduït. Ha baixat en 24 persones. De fet, els mesos de maig l’atur a Arenys de Munt baixa sempre, a excepció del maig de 2020, a causa de les afectacions de l’activitat econòmica per la pandèmia. I amb el descens del nombre de persones aturades del darrer mes, s’aprecia un canvi en la dinàmica, que durant els quatre primers mesos de l’any ha estat menys positiva del que va ser durant el 2021. Aquest és el mes amb la xifra més baixa dels darrers nou anys, i respecte de l’any 2021 hi ha 110 persones aturades menys, per la qual cosa hem de parlar d’una situació del mercat de treball favorable pel que fa a les persones que busquen feina. L’evolució de l’atur des del maig del 2021 mostra que aquest maig està fregant la xifra de persones aturades inscrites al SOC més baixa del període, les 360 persones al desembre, i iguala la segona xifra més baixa, al novembre.

I si mirem més enllà del poble veiem que Catalunya tanca de nou el mes amb una davallada en les xifres de desocupació: son les dades d’atur més baixes registrades en un mes de maig des del 2008. Que a Catalunya l’atur baixi al maig en comparació amb el mes d’abril és un fet habitual. A més, enguany s’ha registrat el descens més acusat en un mes de maig des del 1996. Per demarcacions, l’atur cau especialment a Lleida i al sector agrícola; a Tarragona i Girona el descens és superior a la mitjana de Catalunya i a Barcelona ha tingut lloc un descens més moderat. Respecte del mateix mes de l’any 2021, el nombre d’aturats també és més baix arreu.

Pel que fa al Maresme, veiem que l’atur ha baixat respecte del mes d’abril i respecte del maig del 2021. A la comarca l’atur ha pujat només a tres dels trenta municipis, s’ha mantingut en un i ha baixat a la resta. El municipi amb una davallada més important és Mataró, seguit per Pineda de Mar. El tercer municipi amb el descens més important és Premià de Mar, i el quart és Calella. A tots els municipis el nombre d’aturats ha baixat respecte de fa dotze mesos.

Ho ha comentat la técnica d’Ocupació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Mercè Vives