L’Atenció Primària coordina els protocols a seguir per a la detecció de casos de Covid-19 i reforça l’atenció a gent gran

La regidora de sanitat de l’ajuntament d’Arenys de Munt, Maria Àngels Gros, ha participat en una trobada telemàtica amb el delegat del Govern a Barcelona per parlar de les noves funcions assumides per l’Atenció Primària en la COVID 19. Aquestes noves funcions inclouen l’atenció mèdica a les residències de gent gran, la realització de les proves PCR a tots els pacients amb símptomes compatibles amb la malaltia i l’estudi i seguiment dels contactes de forma coordinada amb salut pública. A la reunió s’ha explicat que la convivència de la malaltia Covid i la no Covid fan necessari innovar en l’atenció a la comunitat i que cal una atenció primària segura, innovadora, pro-activa i resolutiva. Per a això cal desenvolupar les eines necessàries: accessibilitat a l’equip, comunicació entre els professionals, treball multidisciplinari i definir la resposta en funció de les necessitats.

La regidora Maria Àngels Gros explica que l’Ambulatori d’Arenys de Munt roman tancat a les tardes ja que no es pot garantir el circuit de covid positiu i covid negatiu. La regidora afegeix que des de CatSalut estan impulsant un sistema més proper a través d’una gestió telemàtica.

Tot i això, des de l’Ajuntament segueixen insistint a CatSalut per tal que permetin l’obertura del CAP a les tardes. La incerta situació davant d’un possible rebrot comporta que no es vulguin prendre decisions precipitades.