L’àrea d’esports justifica la subvenció directa al hoquei i assegura que en pot donar a qualsevol club que ho necessiti i ho justifiqui

La darrera modificació de crèdit aprovada al darrer Ple ha previst una subvenció directa i nominativa per a l’Hoquei d’Arenys de Munt, de 15.000€. I això ha indignat a un altre club d’un altre esport arenyenc. La subvenció directa de 15.000€ es concedeix en base a la categoria de l’equip, per donar una ajuda a la nova junta directiva i per tal que es puguin mantenir diferents categories. Per una banda, tant l’hoquei com la resta d’esports poden optar a les subvencions ordinàries, que han anat pujant amb els anys i ara ja ronden als 6.000€ que es donen a cada club. A més, ara hi ha una línia de subvenció extraordinària per a esdeveniments o despeses sobrevingudes a la qual hi podrien optar tots. I després hi ha la possibilitat de parlar amb l’àrea d’esports, plantejar la situació, ensenyar els números de l’entitat i demanar una ajuda directa i nominativa a l’Ajuntament. I aquesta via l’ha pres la nova directiva de l’hoquei i l’Ajuntament, valorant la situació i la necessitat, els ha ajudat econòmicament. Cosa que també podrien fer la resta de clubs si en tenen necessitat i l’Ajuntament els ajudaria igual. El regidor d’esports, Jordi Maimí Girbal, ha comentat que cada any s’ha augmentat el volum de diners que es destinen a les subvencions esportives per concurrència competitiva, i que s’ha creat una línia nova per ajudar als clubs per a esdeveniments puntuals o sobrevinguts. I a més, te la capacitat dec oncedir ajudes diretes si els números ho justifiquen, com ha estat el cas. Assegura que s’actua així amb qualsevol club, sense fer cap distinció, i convida al club que s’ha sentit agreujat a parlar amb l’Ajuntament i demanar també una subvenció directa si ho acrediten a través dels números. ha explicat que l’Hoquei d’Arenys de Munt està a la segona màxima categoria estatal d’hoquei, i per només un partit no s’ha convertit en equip d’OK lliga, i es dóna el cas que a la Diputació de Barcelona no es destinen ajudes a clubs d’hoquei com si que fan les Diputacions de Girona o Lleida, per exemple. I l’Ajuntament va intervenir per apaivagar aquest greuge comparatiu amb altres clubs de Catalunya.

Maimí també ha parlat de la licitació a la piscina municipal, que no se sabrà quina empresa ha guanyat fins dilluns o dimarts de la setmana que ve.