L’aprovació de les subvencions a les urbanitzacions per millores urbanístiques es troba en fase de justificació

Aquesta línia de subvencions compta amb una partida total de 80.000 euros que estan destinats a fer obres de millora urbanística i obres d’emergència (enllumenat, seguretat i mobilitat).

Les urbanitzacions que aspiren a aquesta subvenció són Collsacreu, els Tres Turons i La Creueta, que ara hauran de justificar el cost dels projectes que volen realitzar.

La urbanització Collsacreu rebrà un màxim de 13.000 euros, els Tres Turons un màxim de 23.000 i La Creueta un màxim de 17.000, que serviran  per cobrir el 50% de la despesa total de cada actuació.

Els diners d’aquesta partida que no s’inverteixin s’afegiran a la partida de subvencions a les urbanitzacions d’aquest any, que es convocarà a partir de l’estiu.