L’ambulatori redistribueix el nombre de ciutadans assignats a cada professional per millorar l’atenció als usuaris

Des de fa unes setmanes, l’ambulatori d’Arenys de Munt compta amb una nova professional. Gràcies a aquesta incorporació, s’ha pogut dur a terme una redistribució del nombre de ciutadans que té assignat cada un dels professionals que hi presten atenció.

La redistribució suposa un guany important per als usuaris, ja que permet que els professionals tinguin assignat un nombre menor de ciutadans i que, per tant, puguin oferir un millor servei assistencial.

Ja s’ha avisat per carta a la població a la qual s’ha assignat un professional mèdic diferent al que tenia fins ara. En el cas que, en fer la reassignació, la unitat familiar hagi quedat repartida en professionals diferents, es pot contactar amb la Unitat d’Atenció a la Ciutadania del consultori perquè la reagrupin amb el nou professional assignat. Ho detalla Maria Àngels Gros.

La redistribució de la població assignada es fa en base a criteris que permeten mantenir una estructura de complexitat similar pel que fa a edat, gènere i malalties dels usuaris. Recordem que les vies d’accés per contactar amb el consultori són el telèfon 93 326 89 01, de dilluns a divendres de 8 del matí a 10 del vespre, o a través del web citapreviasalut.cat