L’Alcalde afirma que s’ha de buscar una solució a la problemàtica de les preinscripcions que respecti els drets i les decisions de les famílies

Aquest dissabte es va celebrar la darrera Alcaldia de la temporada i també d’aquest mandat. Josep Sánchez Camps va assistir als estudis centrals de Ràdio Arenys de Munt per sotmetre’s a les preguntes de l’audiència i també del director d’aquesta casa, Oriol Leo Colomer. Com no podia ser d’una altra manera, l’actualitat va ser l’eix principal del programa. Un dels protagonistes de l’actualitat més immediata és la ràdio. Com hem dit en més d’una ocasió, el 31 de maig finalitza el contracte amb l’empresa que actualment gestiona el servei: Ràdio Associació Arenys de Munt. En els darrers dos mesos una comissió formada per un representant de cada força política amb representació municipal, el regidor de Comunicació, el director d’aquesta casa, l’Alcalde, la secretària i la interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt han estat treballant en la creació del servei a partir de l’1 de juny. Per tant, ara ja es pot dir obertament que Arenys de Munt continuarà tenint ràdio un cop finalitzi l’actual contracte. Així ho resumia l’Alcalde, Josep Sánchez.

Això pel que fa a un dels temes d’actualitat però no és l’únic. A mitjans de la setmana passada es reproduïa una de les polèmiques dels darrers 3 anys: la 3a línia de P3. Com bé saben a Arenys de Munt només hi ha dues escoles d’Educació infantil i primària, Sant Martí i Sobirans. El funcionament de les dues escoles del poble, que són públiques, en quant a línies educatives està establert amb el fet que cada Escola té una línia assignada fixe i hi ha una tercera línia que cada any s’alterna d’escola.  Hi ha un acord municipal amb el Departament d’Educació mitjançant els Serveis Territorials amb data 2020 que regula els casos en què, quan les inscripcions en un centre excedeixen en més de 5 places les de l’altre centre, la tercera línia educativa ha de passar al centre amb més inscripcions, cas que ja s’ha donat anteriorment. Segons aquest acord, la tercera línia aquest any hauria de recaure també al Sobirans, ja que té 13 infants més que el Sant Martí que hi volen anar. Però, i aquí és on rau una mica la qüestió, al març de 2022, es va fer una addenda del primer document on es modifiquen les xifres perquè es compleixi aquesta norma. En aquesta addenda hi diu que només que es superin les 20 preinscripcions, la segona línia es quedaria al centre on toca per alternança, encara que l’altre tingui més preinscripcions.

Sobre aquesta qüestió s’hi va pronunciar l’Alcalde. Ho va fer de forma extensa, entenent totes les parts, però amb un missatge molt clar: s’han de respectar els drets i les decisions dels pares i mares.

Com hem dit, la de dissabte va ser la darrera Alcaldia d’aquest mandat. Sánchez va aprofitar per expressar un missatge d’agraïment i d’orgull per haver estat alcalde d’Arenys de Munt.