L’ajuntament posarà un agent cívic a l’àrea d’emergència del Torrent d’en Puig per controlar el desbordament de deixalles

Si bé l’àrea d’emergència del Bellsolell està controlada amb càmeres de vigilància, a aquesta àrea s’ha decidit contractar un agent cívic que tindrà la funció de controlar els residus que es porten a la zona, i també informarà de la correcte separació de les fraccions.

A més a més, també controlarà i informarà les empreses dels residus que les empreses poden llençar. I segons la quantitat, tipus de residus i volum se’ls informarà de si estan obligats a contractar un gestor de residus propi, o si poden utilitzar els recursos municipals.