L’Ajuntament ofereix plena igualtat salarial, d’oportunitats, formativa i de conciliació a tots els seus treballadors, indistintament del seu gènere

Dilluns va ser el Dia de la Igualtat Salarial, i per arreu es van donar dades del que cobren homes i dones per una mateixa feina, i de la igualtat d’oportunitats que tenen uns i altres a l’hora d’accedir a una feina. D’això també en va fer un comentari al Ple la regidora d’Igualtat Mari Àngels Gros. En primer lloc destaca que hi ha més homes que dones en plantilla a l’Ajuntament, però els càrrecs superiors els solen ocupar dones

I com no pot ser d’altra manera, l’Ajuntament mai ha fet cap diferència a l’hora de contractar i pagar el salari a un treballador en funció de si és home o dona. Se’ls ofereix a tots la mateixa formació, jornada i conciliació de vida laboral i familiar

L’Ajuntament té un protocol contra l’assetjament sexual i té nomenades les delegades per seguir aquesta qüestió. Per altra banda darrerament també s’està treballant en una campanya de difusió de telèfons i correus electrònics on cal dirigir-se en cas de violència de gènere. Se’n faran cartells i difusió pels mitjans. Així mateix també es treballa en la revisió del protocol d’abordatge de les violències de gènere.