L’Ajuntament ofereix a les empreses el programa 30 plus amb beneficis per contractar aturats de més de 30 anys

L’Ajuntament d’Arenys de Munt col·labora amb el Servei d’Ocupació de Mataró en l’oferta del Programa 30 Plus a les empreses del municipi. El programa ofereix una subvenció econòmica per realitzar noves contractacions de treballadors. Per accedir-hi, l’empresa ha de contractar persones majors de 30 anys, en situació d’atur, dificultats d’accés al mercat de treball i amb l’obligatorietat de realitzar formació per millorar les seves competències relacionades amb el lloc a cobrir. Ho explica la tècnica d’ocupació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Mercè Vives

El contracte de treball ha de tenir una durada mínima de 6 mesos i màxim indefinit, però cal tenir en compte que la subvenció només arribarà fins a 31 de desembre de 2021. I amb un mínim de mitja jornada, és a dir, 20 h de jornada setmanal. Es pot realitzar qualsevol tipus de contracte excepte els contractes d’interinitat, relleu o substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball. L’empresa no pot haver acomiadat cap treballador del mateix perfil o categoria professional de forma improcedent o nul·la o per acomiadament col·lectiu. Una mateixa empresa pot acollir fins a 5 contractes subvencionats. Mercè Vives destaca que la subvenció és sols per al 2021 per tant hi ha uns terminis concrets per demanar l’ajuda

Els beneficis per l’empresa són que l’Ajuntament els fa la preselecció gratuïta de candidatures que compleixin els requisits del programa. El Servei Local d’Ocupació proposarà a l’empresa les persones candidates adequades al perfil sol·licitat, i l’empresa en farà la selecció final. Mercè Vives comenta que, habitualment, quan hi han programes d’aquestes característiques, les empreses són reticents a participar-hi, ja que els suposa molta feina de tramitació i justificació.

Com dèia Mercè Vives, un dels punts de reticència d’empreses és també que han de contractar treballadors amb dificultats o per trobar feina. En aquest projecte els treballadors que s’hi acullin han de ser persones de 30 anys i més, pertanyents a un dels següents col·lectius: Persones amb baixa qualificació profesional, dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere, persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral, persones en situació de risc d’exclusió social, o persones majors de 45 anys. Totes les persones participants han d’estar en situació d’atur, inscrits/es a l’Oficina de Treball com a no ocupats/des. La técnica d’ocupació comenta que l’ajuda és positiva sigui quina sigui la mida de l’empresa i respon a la demanda que fan les empreses ara en temps de crisi, que és que l’administració els doni ajudes diretes

Ara mateix ja hi ha dues empreses interessades en rebre més informació del projecte, una és petita però l’altra és una de les empreses més grans que hi ha instal·lades a la nostra zona industrial.