L’Ajuntament obre la convocatòria per contractar un peó de brigada

S’ha obert la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’un peó de la brigada d’obres i serveis per un període de tres mesos, dins el fons de prestació de dinamització de l’ocupació de la Diputació de Barcelona.

Per participar a la convocatòria cal estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a persona aturada no ocupada i tenir permís de conduir classe B i català nivell A2 (entendre’l i parlar-lo).

Per prendre part a la convocatòria cal presentar una sol·licitud en un model normalitzat que es pot recollir a l’OAV en hores d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 8.30 a les 14.30 h, i dijous de les 16.30 a les 19 h), i posteriorment presentar-la al Registre General de l’Ajuntament (tant l’OAV com el Registre es troben a la rambla Francesc Macià, 59) o mitjançant la carpeta de serveis i tràmits del web municipal. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar un currículum vítae per poder valorar els mèrits, un Informe de Vida Laboral i fotocòpia del permís de conduir.

Atès que les persones aturades estan exemptes dels drets d’examen, caldrà presentar també el document DARDO. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 22 de setembre. Mercè Vives, técnica d’Ocupació, ho ha explicat a l’informatiu