L’Ajuntament ja només tramita de manera electrònica amb altres administracions

La inversió realitzada en equipament informàtic, programari i formació del personal ha permès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt finalitzi l’any havent implementat les reformes necessàries per al compliment la Llei que determina que entre administracions no s’ha de fer cap tràmit amb suport paper.

Aquesta llei determina el dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament entre les administracions públiques i assenyala expressament a les administracions públiques.

Per tot plegat, l’alcalde Joan Rabasseda, ha explicta que l’Ajuntament ja no accepta documents en paper d’altres administracions i, si n’arriben, els retorna a l’administració de procedència.

Per altra banda, també ha estat aprovada per decret d’alcaldia la Guia de Digitalització de Documents, una guia que té per objecte establir les pautes de treball i els criteris per assegurar la fiabilitat i la integritat dels documents digitals.