L’ajuntament ha publicat al web municipal 3 convocatòries per sol·licitar subvencions

La primera convocatoria va destinada a les entitats socials. L’Alcalde i regidor de Benestar social, Joan Rabasseda explica que destinaran 10.000 euros a subvencionar projectes d’àmbits d’assistència social o d’accions benèfiques entre d’altres. Rabasseda ha agraït un cop més que hi hagi entitats al poble que col·laborin amb les administracions.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 13 d’octubre. Trobareu la documentació, models normalitzats i les bases a l’apartat de subvencions del web municipal. Per més informació  o assessorament per a la preparació de les sol·licituds podeu contactar per telèfon al 93 7 93 77 10 o al correu electrònic ssocials@arenysdemunt.cat

La segona convocatòria és d’ajuts per al pagament de subministraments bàsics de l’habitatge habitual. Aquesta ajuda està adreçada a famílies d’Arenys de Munt propietàries d’habitatges i subjectes al pagament de l’IBI. La quantia dels ajuts podrà arribar al  90% de la quota líquida anual de l’Impost sobre Béns Immobles, amb un màxim de 300 euros.

Les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada i el termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà quan s’esgoti el crèdit disponible. El regidor d’economia, Josep Sánchez, explica que aquest és el segon any d’aquesta convocatòria que l’any passat va tenir molt bona resposta.

I també s’ha obert la convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics. L’import de l’ajut per sol·licitud és de 100 euros per cada mensualitat de lloguer abonada durant l’any 2018, fins a un màxim de 1.200 euros.

Com l’anterior convocatòria les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada i finalitzarà quan s’esgoti el crèdit disponible que és de 12.000 euros. El regidor explica que aquesta iniciativa pretén ajudar  l’accés a l’habitatge als col·lectius amb menors recursos econòmics en règim de lloguer.

Les ajudes les podran sol·licitar totes les persones  empadronades a Arenys de Munt  titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi  el seu domicili habitual i permanent a Arenys de Munt i compleixin els requisits de les bases reguladores d’aquesta convocatòria d’ajudes.

Els documents per a fer la sol·licitud es poden descarregar a la secció de subvencions del web municipal.