L’ajuntament ha obert la convocatòria de concurs d’oposició per un lloc de treball d’administratiu

Aquesta convocatòria, que finalitza el proper 21 de març, és per cobrir interinament una plaça d’administratiu vacant per jubilació. La plaça pertany al grup de classificació C1, com a funcionari d’administració general, la jornada laboral és de 37,5 hores setmanals amb un sou brut de 1.454€.

Les bases de la convocatòria es poden trobar a l’enllaç que trobareu a la noticia publicada al web municipal.