L’ajuntament ha contractat a l’empresa Arca Maresme per fer la recollida d’escombraries

Farà la recollida de residus de contenidors, s’encarregarà del servei porta a porta i de la recollida de papereres i àrees d’emergència. Aquesta empresa, Arca Maresme, es farà càrrec de la gestió a partir del dia 14 d’aquest mes.

El regidor de Medi ambient, Angel Castillo, explica que han pres aquesta decisió després de que l’anterior empresa que gestionava la recollida de contenidors estava donant problemes.